• Stypendium Prezesa Rady Ministrów
     • Stypendium Prezesa Rady Ministrów

     • W czwartek 23 listopada w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zostały wręczone Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej uczniom szkół z województwa wielkopolskiego. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. W tym roku w naszej szkole najwyższą średnią ocen uzyskała Weronika Przekadzińska, uczennica klasy IIIB.

      Serdecznie gratulujemy oraz życzymy wielu dalszych wspaniałych sukcesów!

   • Kontakt

    • Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego
    • ul. gen. Sikorskiego 27 64-400 Międzychód 64-400 Międzychód Poland
    • (95) 748-24-75
    • Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15
  • Znajdź nas