• Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

      

     Zebrania rodziców klas IA,IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB:

     6.09.2022r. godz.1700

     Zebrania rodziców klas  IVC, IVD

     7.09.2022r. godz. 1700

     Śródsemestralne spotkanie rodziców

     z wychowawcami oraz nauczycielami wszystkich przedmiotów:   

      25.10.2022r. godz.1700 – 1800          

     06.12.2022r. godz. 1700 – 1800          

     Zimowa przerwa świąteczna:

     23 - 31 grudnia 2022 r.

     Zakończenie I pólrocza:

     5 stycznia 2023r.

     Spotkanie podsumowujące I półrocze dla rodziców uczniów kl. I-IV:

     12.01.2023r. godz. 1700

     Studniówka klas IV:

       Styczeń  2023r.

     Ferie zimowe:

     30 stycznia- 12 lutego 2023 r.

     Wiosenna przerwa świąteczna:

     6 -11  kwietnia 2023 r.

     Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych:
     28 kwietnia 2023 r.

     Śródsemestralne spotkanie rodziców

     z wychowawcami oraz nauczycielami wszystkich przedmiotów:  

     28.03.2023r. godz. 1700 – 1800          

     25.05.2023r. godz. 1700 – 1800     

     Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

       14.10., 31.10., 22.12.2022r. // 2.05., 4.05., 5.05., 8.05., 9.06. 2023r.

     Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych:

          23 czerwca 2023

  • Kontakt

   • Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego
   • ul. gen. Sikorskiego 27 64-400 Międzychód 64-400 Międzychód Poland
   • (95) 748-24-75
   • Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15
 • Znajdź nas