• Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

      

     Zebrania rodziców klas I-III:

     12.09.2023r. godz.1700

     Zebrania rodziców klas  IVA, IVB

     13.09.2023r. godz. 1700

     Śródsemestralne spotkanie rodziców

     z wychowawcami oraz nauczycielami wszystkich przedmiotów:   

      24.10.2023r. godz.1700 – 1800          

     05.12.2023r. godz. 1700 – 1800          

     Zimowa przerwa świąteczna:

     23 - 31 grudnia 2023 r.

     Zakończenie I pólrocza:

     5 stycznia 2024r.

     Spotkanie podsumowujące I półrocze dla rodziców uczniów kl. I-IV:

     11.01.2024r. godz. 1700

     Studniówka klas IV:

       10 lutego  2024r.

     Ferie zimowe:

     12- 25 lutego 2024 r.

     Wiosenna przerwa świąteczna:

     28.03. -2.04 2024 r.

     Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych:
     26 kwietnia 2024 r.

     Śródsemestralne spotkanie rodziców

     z wychowawcami oraz nauczycielami wszystkich przedmiotów:  

     26.03.2024r. godz. 1700 – 1800          

     21.05.2024r. godz. 1700 – 1800     

     Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

       02.11., 03.11., 22.12.2023r. // 2.05., 7.05., 8.05., 9.05.,13.05., 31.05. 2024r.

     Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych:

          21 czerwca 2024r.

  • Kontakt

   • Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego
   • ul. gen. Sikorskiego 27
    64-400 Międzychód
    64-400 Międzychód
    Poland
   • (95) 748-24-75
   • Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15
 • Znajdź nas