•                          HARMONOGRAM REKRUTACJI – WAŻNE TERMINY

     

     

    15 maja - 16 czerwca 2023r.

    do godz. 15.00

    Złożenie wniosku w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

    23 czerwca –10 lipca 2023r. do godz.15.00

    Uzupełnienie  wniosku  o   przyjęcie   do  szkoły  o   świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie    o    wynikach egzaminu ósmoklasisty.

     

    17 lipca 2023r. godz.12.00

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy      kandydatów      zakwalifikowanych      i kandydatów niezakwalifikowanych

     

    17 lipca 21 lipca 2023 r. do godz.15.00

    Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)

    24 lipca 2023r.

    do godz. 12.00

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 24 lipca  2023r.  do godz. 12.00  listy   kandydatów   przyjętych  i nieprzyjętych do szkoły

    Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające

     

    25 - 28 lipca 2023r. do godz.15.00

    Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

    3 sierpnia 2023r.

    godz. 12.00

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy      kandydatów      zakwalifikowanych      i kandydatów niezakwalifikowanych.

     

    3 - 10 sierpnia 2023r.

    od godz. 15.00.

    Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku)

    11 sierpnia 2023r.

    godz. 12.00

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów  przyjętych  i  kandydatów  nieprzyjętych  do szkoły

     

  • Kontakt

   • Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego
   • ul. gen. Sikorskiego 27 64-400 Międzychód 64-400 Międzychód Poland
   • (95) 748-24-75
   • Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15
 • Znajdź nas