•                   

    TERMINARZ REKRUTACJI:

    Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej:

    od 20 maja do 14 czerwca 2024r. do godz.15.00

    Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły

    oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

     

    od 21 czerwca do 5 lipca 2024r. do godz.15.00

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

     listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

    11 lipca 2024r. godz.12.00

    Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły
     i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

    11 lipca  - 17 lipca 2024r. do godz.15.00

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

     listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

     

    18 lipca 2024r. do godz.12.00

     

  • Kontakt

   • Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego
   • ul. gen. Sikorskiego 27
    64-400 Międzychód
    64-400 Międzychód
    Poland
   • (95) 748-24-75
   • Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15
 • Znajdź nas