• Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

     

    Zebrania rodziców klas IA,IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB:

    6.09.2022r. godz.1700

    Zebrania rodziców klas  IVC, IVD

    7.09.2022r. godz. 1700

    Śródsemestralne spotkanie rodziców

    z wychowawcami oraz nauczycielami wszystkich przedmiotów:   

     25.10.2022r. godz.1700 – 1800          

    06.12.2022r. godz. 1700 – 1800          

    Zimowa przerwa świąteczna:

    23 - 31 grudnia 2022 r.

    Zakończenie I pólrocza:

    5 stycznia 2023r.

    Spotkanie podsumowujące I półrocze dla rodziców uczniów kl. I-IV:

    12.01.2023r. godz. 1700

    Studniówka klas IV:

      Styczeń  2023r.

    Ferie zimowe:

    30 stycznia- 12 lutego 2023 r.

    Wiosenna przerwa świąteczna:

    6 -11  kwietnia 2023 r.

    Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych:
    28 kwietnia 2023 r.

    Śródsemestralne spotkanie rodziców

    z wychowawcami oraz nauczycielami wszystkich przedmiotów:  

    28.03.2023r. godz. 1700 – 1800          

    25.05.2023r. godz. 1700 – 1800     

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

      14.10., 31.10., 22.12.2022r. // 2.05., 4.05., 5.05., 8.05., 9.06. 2023r.

    Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych:

         23 czerwca 2023

  • Kontakt

   • Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego
   • ul. gen. Sikorskiego 27 64-400 Międzychód 64-400 Międzychód Poland
   • (95) 748-24-75
   • Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15
 • Znajdź nas