• Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

     

    Zebrania rodziców klas I-III:

    12.09.2023r. godz.1700

    Zebrania rodziców klas  IVA, IVB

    13.09.2023r. godz. 1700

    Śródsemestralne spotkanie rodziców

    z wychowawcami oraz nauczycielami wszystkich przedmiotów:   

     24.10.2023r. godz.1700 – 1800          

    05.12.2023r. godz. 1700 – 1800          

    Zimowa przerwa świąteczna:

    23 - 31 grudnia 2023 r.

    Zakończenie I pólrocza:

    5 stycznia 2024r.

    Spotkanie podsumowujące I półrocze dla rodziców uczniów kl. I-IV:

    11.01.2024r. godz. 1700

    Studniówka klas IV:

      10 lutego  2024r.

    Ferie zimowe:

    12- 25 lutego 2024 r.

    Wiosenna przerwa świąteczna:

    28.03. -2.04 2024 r.

    Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych:
    26 kwietnia 2024 r.

    Śródsemestralne spotkanie rodziców

    z wychowawcami oraz nauczycielami wszystkich przedmiotów:  

    26.03.2024r. godz. 1700 – 1800          

    21.05.2024r. godz. 1700 – 1800     

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

      02.11., 03.11., 22.12.2023r. // 2.05., 7.05., 8.05., 9.05.,13.05., 31.05. 2024r.

    Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych:

         21 czerwca 2024r.

  • Kontakt

   • Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego
   • ul. gen. Sikorskiego 27
    64-400 Międzychód
    64-400 Międzychód
    Poland
   • (95) 748-24-75
   • Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15
 • Znajdź nas