» Poprzednia strona szkoły «
Witamy na naszej stronie!
kasztanowce
Najważniejsze informacje

Oferta szkoły

Szkoła posiada ponad 90-letnią tradycję - wykształciła  uczniów, którzy, kończąc bardzo różne kierunki na wyższych uczelniach, sławią jej imię w kraju i za granicą.

Każdego roku około 80 % absolwentów podejmuje naukę na wyższych uczelniach. Dysponujemy nowoczesnymi pracowniami komputerowymi oraz centrum multimedialnym. Istnieje możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach przedmiotowych. Liceum utrzymuje kontakty zagraniczne ze szkołą w Weinstadt /Niemcy/, czego efektem jest m.in. stała coroczna wymiana młodzieży. Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach. Organizowane dla środowiska szkolnego oraz miasta imprezy kulturalne - stanowiące tradycję szkoły - są miejscem realizacji pasji artystycznych wszystkich uczniów. Szkoła osiąga znaczące sukcesy w sportach zespołowych i lekkoatletyce. Doświadczona i życzliwa kadra pedagogiczna oraz stosunkowo niewielka ilość uczniów /170/ sprzyja dobrej, rodzinnej atmosferze szkoły. Zarówno rodzice, jak i młodzież mają możliwość stałych kontaktów z pedagogiem szkolnym i nauczycielami. Nasze Liceum  realizuje program "Fizyka jest ciekawa" i współpracuje z uczelniami wyższymi. Chcemy rozwijać u uczniów zainteresowania matematyczno-fizyczne i przedsiębiorczość w ramach programu "As kompetencji" finansowanego ze środków UE.

W roku 2009, 2011 maturę zdało 100% absolwentów. Dobre wyniki maturalne - często powyżej średniej okręgu - gwarantują możliwość wyboru wymarzonych kierunków studiów.

Nauka odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.00. W szkole działa Samorząd Uczniowski , proponujemy także uczniom cykliczne imprezy typu: "Festiwal Piosenki Zagranicznej" , konkursy w ramach "Superklasy", "Konkurs Piosenki Świątecznej” i wiele innych ciekawych przedsięwzięć np. : coroczne sadzenie lasu. Mamy nadzieję, że proponowane kierunki kształcenia w międzychodzkim liceum spełnią oczekiwania tegorocznych absolwentów szkół gimnazjalnych..


Oferta szkoły 2018/2019r. 

 

Regulamin naboru 2018_2019

Terminarz rekrutacji 2018

Podanie do osób starających się o przyjęcie do Liceum w roku 2018_2019Zrealizowane projekty:

Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Szkoła sukcesu
e-Szkoła Moja Wielkopolska
Fizyka jest ciekawa
As kompetencji
Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright (c) 2011 Liceum Ogólnokształcące w Międzychodzie
Projekt i wykonanie: Michał Sajnóg, Leszek Kowalewicz